Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчилав

            Эрээнцав боомтод 2018 оны 5 сард хийгдэх боомтын төлөвлөгөө ёсоор ОХУ-ын хилийн цэргийн шалган нэвтрүүлэх алба, хяналтын албадуудын бие бүрэлдхүүн манай боомтод 5 сарын 10,11-ны өдрүүдэд боомтын үйл ажиллагаатай танилцаж, туршлага судлах, мэдээ мэдээлэл солилцох, хяналт шалгалт хийх үзүүлэх сургалт хийж, өөр өөрсдийн албадын онцлогыг биетээр үзүүлсэн арга хэмжээ болов.   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *