Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтэн нарт сургалт зохион байгуулав

 Газрын хэмжээнд 5 зуучлагч байгууллагын 11 бүртгэгдсэн мэргэжилтэнүүд ажиллаж байгаа бөгөөд салбар боомт болон гаалийн хяналтын бүсэд тарж үйл ажиллагаа явуулдаг тул тус газрын зүгээс мэдүүлэгч, гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтэн нартай газрын удирдлагын зүгээс биечлэн уулзах боломж хомс байдаг. Иймд зуучлагч нартай уулзалтыг жил бүр онлайн байдлаар зохион байгуулж хэвшээд байгаа бөгөөд энэхүү уулзалтаар өнгөрсөн онд гаргасан алдаа дутагдал, бүрдүүлэлтийн явцад засварт буцаасан мэдүүлгийн тоо, шалгааныг ярилцаж, цаашид алдаа гаргахгүй ажиллах талаар үүрэг даалгавар өгсөнөөс гадна сургалт хариуцсан ГУБ Х.Оюунжаргал “Мэдүүлэгчийн эрх үүрэг”, ГУАБ Э.Мөнхтүшиг “Барааны унифкаци,  үнэ үнэлгээ хариуцсан ГУБ Ч.Цэрэнчунт БТКУС, үнэ үнэлгээ сэдэвээр онлайн сургалт зохион байгуулав.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *