Зорчигчийн гаалийн мэдүүлэг бичих заавар сэдвээр сургалт зохион байгуулав

Тус гаалийн газраас харъяа хилийн гаалийн салбараар зорчиж буй иргэд үйлчлүүлэгчид зорчигчийн гаалийн мэдүүлж хэвшихийг тус газрын дотоод онлайн хуралаар мэдэгдэж, “Зорчигчийн гаалийн мэдүүлэг бичих заавар” сэдвээр ГУБ Т.Тамир сургалт […]

Read more

Хар тамхи, мансууруулах бодисын талаар ойлголтыг нийгэмд хүргэв

    Ульхан майхан дахь гаалийн салбарын эрхлэгч Ц.Оюунханд Улаанбаатар хотноо хар тамхи, сэтгэцэт нөлөөт бодис нийгэмд хэрхэн хор хөнөөл учируулж буй болон тэдгээрийг таньж мэдэх, илрүүлэх тухай сургалтанд 2017 онд […]

Read more