Гаалийг хөндлөн гулд тойрсон Гаяа буюу Санжжавын Ганбаатар

ДУРСАМЖ 2017 оны 9 дүгээр сард Сургалтын төвийн багшаар ажиллаж байх үед гаалийн итгэмжит зөвлөх  С.Ганбаатараас ярилцлага авсан бөгөөд энэ эрхэм хүний тухай дурдтгалыг толилуулж байна. 1958 онд Дорнод аймгийн […]

Read more