Хар тамхи, мансууруулах бодисын талаар ойлголтыг нийгэмд хүргэв

    Ульхан майхан дахь гаалийн салбарын эрхлэгч Ц.Оюунханд Улаанбаатар хотноо хар тамхи, сэтгэцэт нөлөөт бодис нийгэмд хэрхэн хор хөнөөл учируулж буй болон тэдгээрийг таньж мэдэх, илрүүлэх тухай сургалтанд 2017 онд хамрагдсан бөгөөд  энэ чиглэлээрээ иргэд зорчигч, хүүхэд багачуудад сургалтыг хийж байна. Улмаар Ульханмайхан дахь гаалийн салбарын байранд  2018 оны 06 – р сард “Хар тамхины хор хөнөөл” сэдэвээр зохион байгуулж  нийт 45 хүн  хамрагдав.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *