Манжуурын гаалийн цагдаагийн байгууллагын удирдлагыг хүлээн авч уулзав

БНХАУ-ын Манжуурын гаалийн цагдаагийн байгууллагын төлөөлөгчид 2019 оны 11 дүгээр сарын 12-нд Чойбалсан хотод ажлын айлчилал хийв. Уг уулзалтаар тус газрын харъяа БНХАУ-тай хилэлдэг хилийн боомтуудад гарсан зөрчлийн мэдээлэл солилцоог сайжруудах, мансууруулах бодис, терроризмыг санхүүжүүлэх, мөнгө угаах гэмт хэргийн чиглэлээр харилцан мэдээлэл солилцож хамтран ажиллахаар шийдвэрлэв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *