-+=
ЖУРАМ ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ
ЖУРАМ ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН 2019 ОНЫ А/282 ДУГААР ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТААР БАТЛАГДСАН “ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ГОРИМ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ”-Д НЭМЭЛ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТӨСӨЛ/Санал авах хугацаа 2022.11.08-2022.12.08/

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН 2019 ОНЫ А/223 ДУГААР ТУШААЛЫН НЭГДҮГЭЭР ХАВСРАЛТААР БАТЛАГДСАН “ЗОРЧИГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭД ЗҮЙЛИЙГ ГААЛИЙН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ЖУРАМ”-Д НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТӨСӨЛ /Санал авах хугацаа 2022.11.08-2022.12.08/

ҮНДЭСНИЙ КОДОД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

ГЕГ-ЫН ДАРГЫН 2019 ОНЫ А/276 ДУГААР ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТААР БАТЛАГДСАН ЖУРМУУДАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТӨСӨЛ. /санал авах хугацаа 2022.10.03 - 2022.11.03/

ТАТВАРГҮЙ БАРААНЫ ДЭЛГҮҮРИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛАХ, ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

БАРААГ ТОДОРХОЙЛОХ, КОДЛОХ УЯЛДУУЛСАН СИСТЕМД ҮНДЭСЛЭСЭНГАДААД ХУДАЛДААНЫ БАРААНЫ АНГИЛЛЫН ЖАГСААЛТ, ҮНДЭСНИЙ КОДОД ОРУУЛАХ 2022ОНЫ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ

БАРААНЫ АНГИЛЛЫН КОДЫГ УРЬДЧИЛАН ТОДОРХОЙЛОХ ЖУРАМ

ГААЛИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ-МШХ ЖУРАМ ШИНЭ ТӨСӨЛ 2021.11.15

ГЕГ-ЫН ДАРГЫН 2019 ОНЫ А/276 ДУГААР ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТААР БАТЛАГДСАН ЖУРМУУДАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ТУШААЛЫН ТӨСӨЛ.

ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН БҮСИЙН ЖУРАМ-Д ОРУУЛАХ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСӨЛ

ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ДАРААХ ШАЛГАЛТ ХИЙХ ЖУРАМ

БАРААГ ТОДОРХОЙЛОХ, КОДЛОХ УЯЛДУУЛСАН СИСТЕМД ҮНДЭСЛЭН ГАДААД ХУДАЛДААНЫ БАРААНЫ АНГИЛЛЫН ЖАГСААЛТ

БАРААГ ТОДОРХОЙЛОХ, КОДЛОХ УЯЛДУУЛСАН СИСТЕМД ҮНДЭСЛЭН ГАДААД ХУДАЛДААНЫ БАРААНЫ АНГИЛЛЫН ЖАГСААЛТ - http://share.hiub.mn/download.htm?id=1uf7t6ioa7968eckqupj9uspv8татаж авах холбоос   

“ГААЛИЙН ЗУУЧЛАГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ” 2022 оны 10 дугаар сарын 20-оос 11 дүгээр сарын 20

BUY NOW