ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

 

 1. Түрээслүүлэх эд хөрөнгийн танилцуулга

Дорнод аймаг дахь гаалийн газрын 

 • Хавиргын гаалийн салбарын байр 8 м2 талбай
 1. Сонгон шалгаруулалтын ерөнхий мэдээлэл

Сонгон шалгаруулалтын материал, хүлээн авах эцсийн хугацаа

2019 оны 05 дугаар сарын 01 -ны өдрийн 17.00 цагт

Материал хүлээн авах хаяг

Дорнод аймаг дахь Гаалийн газрын байранд

Материал нээх хугацаа, хаяг байршил

2019 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн 11.00 цаг

Дорнод аймаг дахт гаалийн газрын 2 давхрын хурлын зааланд оролцогчдын өмнө нээнэ /товлосон хугацаанаас 1 цагийн дотор/

Эд хөрөнгө түрээслүүлэх үнийн доод хэмжээ

Нэг метр квадратын үнэ 15,000.00

(Арван таван мянган ) төгрөг

Түрээслэгч үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл

Гаалийн зуучлагч, тээвэрлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх, тусгай зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй байх.

Түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах тухай ерөнхий мэдээлэл

Дорнод аймаг дахь Гаалийн газрын конторын 1 дүгээр давхрын хурлын зааланд сонгон шалгаруулалтыг Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын 2017 оны 53, 268 дугаар тогтоолын дагуу явуулна.

Оролцогчдын бүрдүүлж ирүүлэх материал

 • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ (иргэний хувьд цахим үнэмлэх), эрх бүхий байгууллагаас олгосон үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн тус тус нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Үйл ажиллагааны танилцуулга, ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл (өмнө нь хийж гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлыг бичих)
 • Санхүүгийн чадварыг нотлох баримт (иргэн, хуулийн этгээдийн харилцагч банкны баталгаажуулсан дансны тодорхойлолт) барьцаа төлбөр төлөх чадвартай байх
 • Ажиллах хүчний мэдээлэл, мэргэжлийн диплом, үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Талбай болон үндсэн хөрөнгө түрээслэх үнийн санал
 • Оролцогч шаардлагатай материалыг бүрэн бүрдүүлж, битүүмжилж, Гаалийн газарт өөрийн биеэр эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан ирүүлэх
 • Оролцогч өмнө нь Гаалийн тухай хуулийн аливаа зөрчил гаргаагүй байх
 1. Түрээслүүлэх хөрөнгийн талаарх мэдээлэл авах

Түрээслүүлэх хөрөнгийг өмч эзэмшигч Дорнод аймаг дахь Гаалийн газар дээр очиж үзэж болох бөгөөд сонгон шалгаруулалтын заавар, бүртгэх хугацаа, хөрөнгийн талаарх мэдээллийг Дорнод аймаг дахь гаалийн газраас утсаар болон цахим хуудаснаас авна уу.

Хаяг: Дорнод аймаг Хэрлэн сум 6-р баг "ДорнодНАА" ХХК-ын зүүн талд байрлах Гаалийн газрын 2 давхарт бичиг хэргийн эрхлэгч

Холбогдох утасны дугаар: 70584672,70582185, 80704899, 99035313

Дорнод аймаг дахь гаалийн газар

 ТӨБЗГазрын_2017_оны_268_дугаар_тогтоол.pdf

 ТӨБЗГазрын__2017_оны_53_дугаар_тогтоол.pdf